Är du högskolestudent och ska skriva ditt examensarbete? Gör det hos oss! En ypperlig möjlighet för dig som student att lära känna oss bättre och knyta värdefulla kontakter inför din framtida karriär. 


Vi söker dig som vill genomföra ditt exjobb hos oss! Här får du möjlighet att komma nära både verksamhet och beslutsfattande samtidigt som du har möjlighet att göra skillnad i Sundbybergs stads utveckling och infrastruktur, såväl ovan som under mark. 
 Vår styrka ligger i vår storlek och alla medarbetares möjlighet att påverka. Ansök och bli en del av vår gemenskap. 

Nedan har vi specificerat exempel på de uppdrag vi söker. I din ansökan kommer du få välja vilket eller vilka av uppdragen du är intresserade av. Skulle du istället vilja skriva om något annat område? Skicka in en anmälan under vår öppna ansökan för examensarbete och beskriv din idé där.

Vi går igenom inkomna ansökningar och kontaktar dig om det finns möjlighet att genomföra ditt exjobb hos oss. 

Vi tillämpar bakgrundskontroll i rekryteringsförfarandet. 

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Uppdrag 

1. Förbered Savab för CSRD

Eftersom EU har tagit beslut om nya regler kring hållbarhetsrapportering behöver vi se över våra data. Vi behöver utveckla vårt hållbarhetsarbete, identifiera våra databrister och rapportera rätt underlag till vårt moderbolag, som ansvarar för rapporteringen. Rapporteringen är omfattande och kan likställas med den finansiella rapporteringen till årsbokslutet.  

Arbetet går ut på att genomföra en väsentlighetsanalys enligt det nya EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) med efterföljande GAP-analys och komma med förslag på hur bolaget kan ta sig an de identifierade databristerna.

Exjobbet kan med fördel påbörjas redan innan sommaren.

2. Alternativa lösningar för att fördröja spillvatten

I områden med kapacitetsbrist och begränsad yta under mark, kan fördröjning av spillvatten vara ett alternativ för att ändå kunna fortsätta bygga. Det görs på olika sätt både i Sverige och utomlands. Vi är nyfikna på om det finns något sätt vi kan applicera det på och i så fall hur samt vilka effekter det ger. 

Arbetet kommer innebära att hitta, analysera och presentera smarta lösningar för att fördröja spillvatten

3. Åtgärder för möjligheter till rent matavfall i sopsugsanläggningar

Vad för typ av åtgärder har prövats hittills och vad är kostnadseffektivt?

I dag hamnar annat avfall felaktigt i uppsamlingscontainer för matavfallet i sopsugsanläggningen, vilket är ett problem i och med att kvalitetskraven inte går att uppnå för korrekt behandling. Detta leder till att matavfallet inte alltid kan användas för rötning, utan förbränns som restavfall. Går det att uppnå tillräcklig kvalitet på matavfall från sopsugsanläggningar? Är hanteringen kostnadseffektivt? Finns lösningen hos kunden, vid inkastet eller när avfallet anländer till behandlingsanläggningen?

Målsättningen är att identifiera genomförbara och kostnadseffektiva åtgärder som vi kan testa i Savabs sopsugsanläggningar för att få renare matavfall och därmed möjliggöra mer produktion av biogas och biogödsel.

 4. Hållbarhets och ekonomisk analys i samband med val av insamlingsteknik av kommunalt avfall

Idag så är det svårt att jämföra insamlingssystem för kommunalt avfall med varandra utifrån både ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. Systemen blir därför svåra att använda vid planering. Verktyg behöver tas fram för att kunna använda aktuella siffror i verkligheten. Både kommuner och fastighetsägare hade haft stor bytta av att kunna göra dessa jämförelser. 

5. Kartläggning och analys av avfallsflöden

En kartläggning och analys om hur vi ska arbeta i förhållande till ekonomiska och kvalitativa mål. Vad kan och bör vi göra får att optimera strategier, planering, insamling och behandling utifrån redan satta mål. Arbetet innebär även att göra en analys kring de kortsiktiga mål som finns idag och hur de bidrar till att kunna uppnå mål ur det långa perspektivet. 

Dela länkar


Skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb